Region wodny Ücker

W obszarze działania RZGW w Szczecinie znajduje się niewielki fragment położonego głównie po stronie niemieckiej obszaru dorzecza rzeki Ücker (Uecker).

Jest to część międzynarodowego obszaru dorzecza tej rzeki, znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar ten stanowi region wodny Ücker, który wraz z regionem wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wchodzi w skład obszaru działania RZGW w Szczecinie. Powierzchnia tego dorzecza a zarazem regionu wodnego na terenie Polski wynosi około 8 km2.

W regionie wodnym Ücker nie występują żadne znaczące cieki czy zbiorniki wodne a jedynie śródpolne oczka wodne.

Administracyjnie region wodny Ücker położony jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim na terenie gmin: Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo; szczegółową lokalizację zaznaczono na poniższej mapce.

Region wodny Ücker

Pliki: